Ống lồng, mực in chữ số đánh dấu dây điều khiển

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ