MCCB dòng cắt ngắn mạch cao

MCCB 4P 75KA Mitsubishi NF250-HEV

20,050,000 đ
40,165,000 đ

MCCB 4P 175-250A 75KA Mitsubishi NF250-HGV

10,500,000 đ
20,910,000 đ

MCCB 4P 140-200A 75KA Mitsubishi NF250-HGV

10,500,000 đ
20,910,000 đ

MCCB 4P 125-160A 75KA Mitsubishi NF250-HGV

10,500,000 đ
20,910,000 đ
Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ