Dây đơn mềm Cu/PVC Vcm 1 lõi

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ