Dây đơn mềm Cu/PVC Vcm 1 lõi

Dây đơn mềm Cu/PVC Vcm 1 lõi nổi bật
Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ