Dây xoắn buộc dây cáp điều khiển

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ