Cảm biến nhiệt độ cho điện trở sấy

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ