Đồng hồ lắp tủ điện các loại

Đồng hồ lắp tủ điện các loại nổi bật
  • Đồng hồ lắp tủ điện thường dùng: Kích thước 96x96 Đồng hồ VAC, Vôn 0-500VAC 96x96, Vôn 0-300VAC 96x96,Đồng hồ Ampe 50A/5A =>5000A /5A
  • Đồng hồ Vôn, Ampe kích thước 72x72 Đồng hồ VAC, Vôn 0-500VAC 72x72, Vôn 0-300VAC 72x72,Đồng hồ Ampe 50A/5A =>5000A /5A
  • Đồng hồ Vôn, Ampe kích thước mặt 81.3x81.3 đế tròn 64 loại  Vôn 0-500VAC, Vôn 0-300VAC 80x80,Đồng hồ Ampe 50A/5A =>500A /5A
  • Đồng hồ Vôn 0-300VDC, Ampe DC 96x96. đồng đồ Ample trực tiếp 50A, 100A, 150A
  • Đồng hồ tần số 45-55Hz: 220VAC,380V...
  • Đồng hồ đa năng kỹ thuật số, đồng hồ KW....
Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ