Đồng hồ Vol

Đồng hồ Vol nổi bật
 • Đồng hồ Vôn là thiết bị được sử dụng rất nhiều trong các tủ điện.
 • Đồng hồ vôn có chức năng đo điện áp của hệ thống.
 • Đồng hồ vôn có thể đo điện áp 3 pha và điện áp 1 pha.
 • Các thông số kỹ thuật:
  + Dải điện áp làm việc: 300vac ,500VAC
  + Tần số làm việc: 50/60Hz
  + Kích thước: 96x96,  72x72, 60x60, 45x45 
  + Cấp chính xác: 1,5
Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ