Ống đàn hồi - Loại tự chống cháy, ống ruột gà mềm Sino