Dây soắn, dây thít, đế dán, tem mác, ống lồng, mực in

Dây soắn, dây thít, đế dán, tem mác, ống lồng, mực in nổi bật
Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ