Cuộn kháng sóng hài cho tụ bù

Cuộn kháng sóng hài Elco ELCO

1,000,000 đ
1,300,000 đ
Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ