Dây dẹt mềm Cu/PVC/PVC Vcm-D lõi

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ