Tủ điện vỏ kim loại SINO (loại lắp âm) CKR

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ